Skip to content

Disclaimer

banner habilis evolution 4-1

Ondanks alle inspanningen kan Habilis mens en organisatie B.V. niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld. Habilis mens en organisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via dergelijke link. Habilis mens en organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met Habilis mens en organisatie voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. Habilis mens en organisatie neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.

Habilis mens en organisatie houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.